Helmond gezonder maken met leefstijl als medicijn onze visie.

We weten inmiddels dat veel leefstijl gerelateerde ziekten zoals diabetes, obesitas, hartziektes veroorzaakten worden door leefstijl en omgekeerd kunnen worden door je leefstijl. Wat is onze visie en wat willen wij bij Gezond Helmond doen om te helpen Helmond en Nederland gezonder te maken met Leefstijl als Medicijn.

Inleiding
Geen pillen en spuiten, maar voeding en leefstijl als medicijn. Het zou de toekomst van ons gezondheidssysteem kunnen worden. Als we met z’n allen eindelijk eens af durven te stappen van dat makkelijke voorschrijven van medicatie. TNO-onderzoeker Ben van Ommen en Hanno Pijl, internist/endocrinoloog aan het LUMC, maken zich hier hard voor.

Dit is de tekst vermeld bij de uitzending van Radio EenVandaag. Bovenstaande video is een samenvatting van deze uitzending. De volledige uitzending vind je hier op de site van NPO Radio Eenvandaag.

Aan de hand van mijn case bespreken Hanno Pijl en Ben van Ommen wat het betekent om je leefstijl aan te passen. Ik geef in dit artikel een toelichting op mijn persoonlijke ervaring en mijn visie.

Na deze uitzending heb ik nog regelmatig lezingen mogen geven samen met Hanno Pijl. Ook mocht ik mijn case toelichten bij  het eerste congres Leefstijl als Medicijn georganiseerd door het kenniscentrum Leefstijl als Medicijn, opgezet door TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum.

Tekst van de video

We lopen eerst de hoofdpunten van de video door:

0:01 Hanno Pijl:

We weten steeds beter dat het overgrote deel van de chronische aandoeningen als diabetes en hartziektes en kanker en zelfs immuunziektes zoals reuma heel veel te maken hebben met de manier waarop wij leven.

0:16 Ben van Ommen:

Maar we snappen de laatste tijd steeds beter dat die leefstijl gerelateerde ziekten ook weer genezen kunnen worden met de leefstijl. Ze zijn omkeerbaar.

0:26 Wim Tilburgs:

Situatie voor leefstijlaanpassingen

Een enorme zak met medicatie (Insuline, Metformine, Depakine, Simvastine, Ritalin, Zoloft) desondanks doodziek, diabetes, 125 kilo, ernstig transpireren, apneu, wandelen was al zwaar voor me.

Na aanpassen leefstijl en voeding. (juni 2015)

Toen gebeurde er een wonder. Ik kon binnen een dag stoppen met het spuiten van insuline en ik ben in 5 maanden tijd 40 kilo afgevallen. Ik ben sinds die tijd van al mijn medicatie af, ik kreeg weer energie en ik kon weer gaan sporten en vond dat weer leuk om te doen.

Samenvattend. Ik ben herboren. Ik ben een nieuw mens. Een tweede kans in het leven.

1:14 Opmerking van de presentator Art Rooijakkers.

Onze verslaggever kwam helemaal gemotiveerd terug. Hij wil voortaan de taartjes ook overslaan.

1:23 Vraag van de verslaggever.

Waarom lukt het Wim Tilburgs wel en iemand anders niet? Want het gaat dus om je leefstijl omgooien. Dat lijkt me nou het allermoeilijkste om te doen.

1:32 Hanno Pijl.

Ja het is zeker moeilijk. Leefstijl aanpassing is vreselijk lastig in de omgeving waarin wij leven. We worden voortdurend verleid om allerlei dingen te doen die niet goed zijn voor onze gezondheid.

1:47 Vraag van de verslaggever.

Hoe krijg je het dan voor elkaar?

1:48 Hanno Pijl.

Ik denk dat een deel van de mensen zoals Wim Tilburgs net verteld, die krijgt het voor elkaar door:

 • Wilskracht.
 • Een enorm goed effect van wat ze doen.

Dat stimuleert enorm.

2:04 Verslaggever

Het was een wonder wat er bij hem gebeurde zij hij.

2:05 Hanno Pijl

Die man heeft echt een ander leven.

2:08 Ben van Ommen

Bij Wim Tilburgs werkte een soort bliksemschicht.

Hij had de kennis van internet.

Dit zal bij ongeveer 3% van de mensen werken. Bij de andere mensen zit een deel dat gaat niet lukken. Die zullen niet gemotiveerd genoeg zijn. Maar een groot deel zal dat wel zijn.

Kosten van diabetes.

Als iemand op een leeftijd van rond de 55 jaar diabetes krijgt kost dit de maatschappij tenminste 130.000 euro. Bij een leefstijlprogramma zijn de totale kosten 13 keer lager zo rond de 10.000 euro. Alleen moet je die wel eerder uitgeven. (Klik hier voor de Businesscase voor type 2 diabetes van TNO)

Die moet je uitgeven aan:

 1. Goede diagnostiek
 2. Goede coaching
 3. Goede leefstijlbegeleiding

2:52 Verslaggever

En het probleem is dat je niet weet of mensen het vol houden en alsnog aan de medicijnen moeten.

Ben van Ommen

Nee andersom. We willen een systeem bouwen waarin we daar rekening mee houden. Dat zodra mensen afzakken in hun motivatie een allert krijgen door een coach, door een telefoon, door hun echtgenoot of iets dergelijks. Dat kunnen we allemaal wel bouwen. De technologieën zijn er bijna allemaal. Natuurlijk moet er meer ontwikkeld worden maar de implementatie daarvan in de maatschappij, in de gezondheidszorg en de gezondheidszorg economie daar zijn we nu aan toe.

Los van de economie heb je natuurlijk ook een enorme kwaliteit van leven. Wim Tilburgs zegt ik voel me beter dan 30 jaar geleden. Nou dat is nogal wat.

De vraag is dan?

Wanneer gaat het systeem om?

Wat Hanno Pijl en Ben van Ommen betreft in ieder geval zo snel mogelijk.

 

Conclusies.

Uit bovenstaande uitzending blijkt:

 • Veel chronische aandoeningen zoals obesitas, diabetes, hart en vaat ziekten, kanker en zelfs auto-imuun ziekten zoals reumo worden veroorzaakt door onze leefstijl.
 • Ook op het gebied van psychische problemen zoals depressies kunnen veel verbeteringen optreden bij leefstijlaanpassingen. (Bekijk de pagina over dit onderwerp door de psychiater Bram Bakker)
 • Echter we kunnen deze ziekten ook weer omkeren dan wel genezen door middel van leefstijlaanpassingen.
 • Leefstijl aanpassingen zijn echter moeilijk met name door al de verleidingen waar we aan bloot staan in ons dagelijks leven.

Wat heb je nodig.

 1. Motivatie.
 2. Wilskracht.
 3. Resultaat.

Wie kunnen dit realiseren?

Een zeer kleine groep (3%) die hebben de kennis de wilskracht en de motivatie en die kunnen het zelf oplossen.

Bij eenderde van de chronisch zieken gaat dit niet lukken die zijn niet gemotiveerd genoeg.

Echter de rest kan het wel lukken als we investeren in:

 1. Een goede diagnostiek.
 2. Goede coaching.
 3. Goede leefstijl begeleiding.

Wat kunnen we hiermee bereiken.

 • Afbouwen verminderen medicatie.
 • Chronische ziekte genezen of omkeren.
 • Gewichtsverlies.
 • Energieker en actiever worden.
 • Enorme toename in kwaliteit van leven.
 • Minder afhankelijkheid van intensieve (thuis)zorg verderop in het ziekteproces.
 • Terugkeer in het arbeidsproces na uitval door ziekte.

 

Mijn plan van aanpak om leefstijlziektes om te keren met leefstijl als medicijn.

Gezien mijn positieve ervaringen met leefstijl als medicijn en de enorme aantallen mensen met leefstijlgerelateerde chronische aandoeningen wil ik zoveel mogelijk mensen bereiken en helpen om hun gezondheid te verbeteren met hun leefstijl als medicijn.

Hoe wil ik dit doen:

1. Ik heb een site opgezet genaamd JeLeefstijlAlsMedicijn.nl 

Op deze site delen we de kennis van wetenschappers, artsen, diëtistes en andere deskundigen op het gebied van leefstijl, tezamen met verhalen van mensen die dit succesvol hebben toegepast.

Deze site en de bijbehorende Facebookpagina en groepen worden veel bezocht en worden ook goed gevonden via zoekmachines zoals Google.

2. Overige publiciteit via TV, radio, kranten, tijdschriften maar ook wordt ik vermeld in boeken over het onderwerp leefstijl als Medicijn.

3. Ondersteuning door wetenschap en artsen.

In bovenstaande uitzending van Radio EenVandaag komen 2 deskundigen aan het woord:

Dr. Ir. Ben van Ommen van TNO.

Ik ben regelmatig in contact met mensen van TNO en zij hebben dan ook deze aanbevelingsbrief geschreven.

Professor Hanno Pijl van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Ik mag vaak meedoen aan lezingen door Hanno Pijl waarin hij zijn visie op leefstijl als medicijn geeft. Mijn werk is mede gebaseerd op de visie en het werk van Professor Pijl. Ook hij heeft een aanbevelingsbrief geschreven.

4. Meewerken aan de ontwikkeling van Leefstijl als Medicijn software applicaties.

5. Implementatie van leefstijl als medicijn in de lokale gemeenschap.

Op de afbeelding hiernaast zien we dat een goede leefstijlaanpak is gebaseerd op een aantal pijlers. Het fundament wordt gevormd door de mindset. Om succesvol deel te nemen aan een leefstijlprogamma moet men dit doen vanuit een mindset die wil veranderen en groeien. Omdat de huidige leefstijl vaak heeft geleid tot de problemen waarmee de mensen nu te kampen hebben moeten ze dus hun leefstijl vaak drastisch aanpassen. Zoals we hierboven in de video ook gehoord hebben is dat vreselijk moeilijk. Zeker in een omgeving waarin we voortdurend worden verleid tot het nemen van de verkeerde beslissingen.

Het ideale plan.

Ik geef hier aan wat mijn ideale visie is om alles te realiseren. Ik heb uiteraard ook kleinschaligere tussenoplossingen waarmee we ook kunnen starten maar laten we eerst eens uitgaan van het ideaal.

Een leefstijlcentrum / zorgboerderij

In dit centrum komen alle pijlers van leefstijl als medicijn samen. Om te beginnen met voeding. Er zou een mogelijkheid moeten zijn om mensen weer bewust te maken wat echte en gezonde voeding door mogelijkheden te bieden waar we zelf groenten en fruit kunnen verbouwen maar ook eieren, vis, vlees en zuivel kunnen produceren. (aankopen).

In een gezamenlijke keuken kunnen mensen dan weer leren om deze producten te verwerken in maaltijden die voor een groot deel bijdragen in een verbetering van de gezondheid.

Naast het samen produceren en bereiden van voedsel komen dus veel meer pijlers aan bod. We brengen structuur bij de mensen in een dag en nacht ritme door de programma’s in de ochtend te laten starten.

We kunnen in de omgeving beweeg programma’s opzetten naast het meehelpen op de zorgboerderij. Wandelingen in de omgeving, fietsen, maar ook de meer uitdagende componenten gebasseerd op bijvoorbeeld adaptive CrossFit.

Door het verblijven in een rustige landelijke omgeving maar ook het wandelen en programma’s zoals yoga of andere mindfullnes programma’s kunnen we ook stress verminderen.

Door het eventueel wat groter opzetten van de kook activiteiten kunnen we ook mensen met beperkte middelen voorzien van een gezonde maaltijd op de tijden dat ze op het centrum verblijven maar er zou ook een mogelijkheid kunnen zijn dat mensen maaltijden meenemen voor de rest van hun gezin.

Lees meer over voeding: Het artikel over Real Food op de website van Je Leefstijl Als Medicijn

Een ander alternatief kan zijn de:

Herstelcirkel in de wijk.

Herstelcirkel in de wijk is een coöperatie van burgers met diabetes type 2.

Zij werken gedurende minimaal een jaar via voeding, beweging en ontspanning aan het blijvend keren van hun aandoening. Hoofddoel van de Herstelcirkel is om nieuw gedrag te verinnerlijken, waardoor zelfsturing, energie en geluk groeien. Kijk hier voor een infografiek.

Deelnemers steunen elkaar; het blijkt in je eentje namelijk verschrikkelijk moeilijk om je patronen te veranderen. Mensen zijn nu eenmaal gewoontedieren. De coöperatie helpt gewoonten te doorbreken. Deelnemers doen door en met elkaar kennis en vaardigheden op en stimuleren elkaar in hun gewenste verandering.

Deelnemers aan zet

Een Herstelcirkel bestaat uit 20 deelnemers, begeleid door een ’Leefkrachtcoach’. De controles met eigen huisarts en praktijkondersteuner (POH) worden sterk verminderd. Ze blijven medisch gezien wel eindverantwoordelijk voor de zorg. De deelnemers geven aan hen wel driemaandelijks hun glucose, gewicht en bloeddruk door.

De deelnemers nemen zelf de regie, opdat de veranderingen in leefstijl blijvend zijn. Zij wisselen tips uit over gezonde voeding, wandelen samen en nodigen leefstijldeskundigen uit. De ondersteunende groepswerking kan veel betekenen, en werkt voor sommigen beter om te komen tot echte gedragsverandering dan een afspraak bij de huisarts of praktijkondersteuner.

Facebook Posts

3 weken geleden

Gezond Helmond

Ik wil jullie voorstellen aan Henk Sipers een van de deelnemers aan de groep die wij als Stichting Je Leefstijl als Medicijn hebben opgericht voor mensen met diabetes type 2. Ken je mensen met diabetes wijs ze dan op deze groep zodat ook zij net als vele anderen die we begeleiden van hun diabetes en medicatie af kunnen komen.

youtu.be/5kgB7lbSFFU?list=PLDOYTfLHddr5D83OHM1jC-a2q4z9ax8e-
... Toon meerToon minder

Video image

2 maanden geleden

Gezond Helmond

Om 09:00 dus live via de pagina van de Stichting Je Leefstijl als Medicijn.Om 09:00 maken we via een livevideo de genomineerden bekend waaronder we de morgen op de LCHF Belevingsmarkt de 5 gezonde Leefstijl boeken zullen verloten. ... Toon meerToon minder

2 maanden geleden

Gezond Helmond

... Toon meerToon minder

2 maanden geleden

Gezond Helmond

Wil jij deze boeken winnen? Doe dan mee aan onderstaande actie. Deze boeken zijn echt aanraders!Gezonde Leefstijlboeken ter waarde van ruim 100 euro winnen?

Wat moet je doen? Like onze pagina en deel vanaf onze pagina dit bericht op je tijdlijn met de reden waarom je deze boeken graag wil winnen. De winnaar kan deze boeken dan afhalen bij onze stand op de LCHF Belevingsmarkt in GezondDorp Leende op zondag 12 augustus.

De boeken zijn Weet wat je eet - het boek van schrijver Daan de Wit die ook op onze stand aanwezig is om het boek te signeren. Daarnaast 2 boeken door hoogleraar diabetologie Hanno Pijl en diëtiste Karine Hoenderdos. Daarnaast zijn er 2 boeken geschreven door onder andere Professor Tim Noakes Koolhydraatarm, suikervrij, vetrijk en super eten voor superkinderen ter beschikking gesteld door Uitgeverij Atlas Contact

Ken je anderen die ook kans willen maken op deze prachtige boeken tag ze dan hieronder.

Voor meer informatie over deze boeken kijk op onze site www.jeleefstijlalsmedicijn.nl/gezonde-leefstijl-boeken/
... Toon meerToon minder

Wil jij deze boeken winnen? Doe dan mee aan onderstaande actie. Deze boeken zijn echt aanraders!

2 maanden geleden

Gezond Helmond

Daan de Wit schrijver van Weet wat je eet - het boek - het boek is op 12 augustus aanwezig op onze stand tijdens de LCHF Belevingsmarkt van GezondDorp LeendeKom naar m’n Weet wat je eet-overzichtslezing, volgende week zondag 12 augustus op de LCHF Belevingsmarkt! Begint om 14.30 uur en na afloop is er mogelijkheid tot het stellen van vragen - wees slim en reserveer een plekje. Eerder op de dag, vanaf 12 uur, neem ik deel aan de talkshow. Op alle andere momenten vind je me in de stand van de geweldige Stichting Je Leefstijl als Medicijn
lchfbelevingsmarkt.gezonddorp.nl/programma/weet-wat-je-eet/

Het gebeurt allemaal in het Brabantse Leende, ook bekend als GezondDorp. Een heel dorp dat gezond is gemaakt met een manier van eten die je ook terugvindt in Weet wat je eet! Bekijk het bijzondere verhaal van dit bijzondere dorp, uitgelegd door Hans van Kuijk, de arts achter dit initiatief: www.youtube.com/watch?v=_jMEN8_Wd8Q Je ziet hem ook in deze reportage www.youtube.com/watch?v=OzNvOKqkj-I
... Toon meerToon minder

Daan de Wit schrijver van Weet wat je eet - het boek - het boek is op 12 augustus aanwezig op onze stand tijdens de LCHF Belevingsmarkt van GezondDorp Leende
Toon meer .....

Facebook groep Leefstijl als Medicijn Platform

De Facebook groep Leefstijl als Medicijn Platform is een groep waar iedereen mee kan praten leefstijl. Je bent van harte welkom om mee te doen met deze discussie. Je kan zelf onderwerpen of vragen plaatsen maar ook gewoon meelezen met de vele interessante discussies daar.

Facebook pagina Gezond Helmond

De Facebook pagina Gezond Helmond brengt nieuws en wetenswaardigheden op het gebied van een gezonde leefstijl. Like deze pagina dan ben je altijd op de hoogte van wat er actueel is over het onderwerp leefstijl als medicijn.