Samen gaan we voor een gezonde generatie in 2040. Met die kop opent Weekkrant De Loop het interview met wethouder Cathalijne Dortmans.

Hoe kunnen we ziekte en medische zorg voorkomen?

Door gezond te leven! En dat is hard nodig, want onze gezondheid is belangrijk. Mijn ambitie is dan ook: een gezonde generatie Helmonders in 2040.

Gezondheid gaat over veel meer dan ‘niet ziek zijn’

Gezondheid gaat wat mij betreft ook over wat je zelf kunt doen om langer gezond te leven en fit te blijven. Want voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt voor zowel de lichamelijke als mentale gezondheid.

We leven in een samenleving die snel verandert en dat brengt veel onzekerheden met zich mee. Veel mensen, ook jongeren, ervaren hierdoor veel stress. Vanuit het rijk krijgen we als gemeente meer
mogelijkheden om mensen hierbij te helpen door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren op het gebied van werk, sport, cultuur en sociale activiteiten.

En die activiteiten moeten elkaar het liefst zoveel mogelijk versterken. Zo kan gezamenlijk bewegen in het kader van valpreventie ook helpen tegen eenzaamheid én overgewicht voorkomen.

Aan de slag vanuit een brede blik

Nu hoor ik u denken: ‘moet de overheid zich nu bemoeien met de gezondheid van mensen?’ Dat vind ik een terechte vraag, waar we ook goed over nadenken. Gelukkig zijn de meeste mensen in staat om zelf aan hun gezondheid te werken.
Helaas zie ik ook dat niet iedereen beschikt over de kennis, vaardigheden en mogelijkheden om gezonde keuzes te maken. Daar kan de overheid een handje bij helpen. Bijvoorbeeld door sport of bewegen mogelijk te maken, valpreventie in te zetten en ouders te ondersteunen.
Met dat laatste beginnen we het liefst zo vroeg mogelijk. Want om mensen te helpen zo lang
mogelijk gezond te blijven, weten we dat het belangrijk is om er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Dat begint al bij de eerste duizend dagen van het leven.
Maar ik zeg er ook meteen bij: als overheid kunnen we het niet alleen. We hebben onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, zorgverzekeraars en andere gemeenten hierbij hard
nodig.

Denk met ons mee!

Bent u benieuwd hoe u zelf de stap naar gezonder leven kunt maken? Of heeft u hierover ideeën die u met ons wilt delen? Ga naar onze contactpagina op deze website of stuur een e-mail naar:
info@gezondhelmond.nl.

Cathalijne Dortmans
Wethouder voor onder andere gezondheid, preventie en onderwijs.

Stappen zetten naar een gezondere leefstijl?

Kijk eens op de kalender of bij de activiteiten in #GezondHelmond.

Bron: Weekkrant De Loop